۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

اخبار اخبار اخبار اخبار
  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  ‍پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا مهندس رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو در تشریح ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای  بخش‌های مرکزی وایلخچی: در مجموع دو روز از تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستایی؛ ۹ نفر نام‌نویسی کردند که ۴ نفر از بخش مرکزی […]

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  فرماندار اسکو از رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی این شهرستان با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی اسکو در یک سال گذشته خبر داد. بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از […]

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  فرماندار شهرستان اسکو خبر داد؛ افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد ۲۹۰ نفر تماسنزدیک مبتلایان به کرونای انگلیسی شناسایی و از آنان تست گرفته شده و هم اکنون در قرنطینه هستند ۳نفر در شهر اسکو‌ ،۸نفر در شهر سهند ،۷نفر در روستاهای محور گردشگری به ویروس کرونایی انگلیسی مبتلا هستند.  

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو  به علت طوفان شدید که از صبح امروز در شهر اسکو‌ شروع شده بود یک اصله درخت تناور سقوط کرد و موجب خسارت گردید.  این حادثه در روبروی ساختمان فرمانداری شهرستان اسکو‌ به وقوع پیوست و یک دستگاه خودرو سواری پیکان کاملا آسیب دید.  کارکنان خدمات شهری شهرداری و آتشنشانی […]

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند) سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت هشت نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و اسکو، خبر داد. وحید شادی‌نیا ضمن هشدار نسبت به افزایش مسمومیت‌ها با گاز مونوکسید کربن طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: به دنبال بارش […]

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  ‍پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا مهندس رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو در تشریح ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای  بخش‌های مرکزی وایلخچی: در مجموع دو روز از تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستایی؛ ۹ نفر نام‌نویسی کردند که ۴ نفر از بخش مرکزی […]

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  فرماندار اسکو از رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی این شهرستان با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی اسکو در یک سال گذشته خبر داد. بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از […]

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  فرماندار شهرستان اسکو خبر داد؛ افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد ۲۹۰ نفر تماسنزدیک مبتلایان به کرونای انگلیسی شناسایی و از آنان تست گرفته شده و هم اکنون در قرنطینه هستند ۳نفر در شهر اسکو‌ ،۸نفر در شهر سهند ،۷نفر در روستاهای محور گردشگری به ویروس کرونایی انگلیسی مبتلا هستند.  

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو  به علت طوفان شدید که از صبح امروز در شهر اسکو‌ شروع شده بود یک اصله درخت تناور سقوط کرد و موجب خسارت گردید.  این حادثه در روبروی ساختمان فرمانداری شهرستان اسکو‌ به وقوع پیوست و یک دستگاه خودرو سواری پیکان کاملا آسیب دید.  کارکنان خدمات شهری شهرداری و آتشنشانی […]

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند) سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت هشت نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و اسکو، خبر داد. وحید شادی‌نیا ضمن هشدار نسبت به افزایش مسمومیت‌ها با گاز مونوکسید کربن طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: به دنبال بارش […]

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  ‍پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا مهندس رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو در تشریح ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای  بخش‌های مرکزی وایلخچی: در مجموع دو روز از تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستایی؛ ۹ نفر نام‌نویسی کردند که ۴ نفر از بخش مرکزی […]

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  فرماندار اسکو از رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی این شهرستان با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی اسکو در یک سال گذشته خبر داد. بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از […]

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  فرماندار شهرستان اسکو خبر داد؛ افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد ۲۹۰ نفر تماسنزدیک مبتلایان به کرونای انگلیسی شناسایی و از آنان تست گرفته شده و هم اکنون در قرنطینه هستند ۳نفر در شهر اسکو‌ ،۸نفر در شهر سهند ،۷نفر در روستاهای محور گردشگری به ویروس کرونایی انگلیسی مبتلا هستند.  

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو  به علت طوفان شدید که از صبح امروز در شهر اسکو‌ شروع شده بود یک اصله درخت تناور سقوط کرد و موجب خسارت گردید.  این حادثه در روبروی ساختمان فرمانداری شهرستان اسکو‌ به وقوع پیوست و یک دستگاه خودرو سواری پیکان کاملا آسیب دید.  کارکنان خدمات شهری شهرداری و آتشنشانی […]

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند) سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت هشت نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و اسکو، خبر داد. وحید شادی‌نیا ضمن هشدار نسبت به افزایش مسمومیت‌ها با گاز مونوکسید کربن طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: به دنبال بارش […]

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

  ‍پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا مهندس رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو در تشریح ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای  بخش‌های مرکزی وایلخچی: در مجموع دو روز از تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستایی؛ ۹ نفر نام‌نویسی کردند که ۴ نفر از بخش مرکزی […]

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

  فرماندار اسکو از رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی این شهرستان با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی اسکو در یک سال گذشته خبر داد. بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از […]

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

  فرماندار شهرستان اسکو خبر داد؛ افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد ۲۹۰ نفر تماسنزدیک مبتلایان به کرونای انگلیسی شناسایی و از آنان تست گرفته شده و هم اکنون در قرنطینه هستند ۳نفر در شهر اسکو‌ ،۸نفر در شهر سهند ،۷نفر در روستاهای محور گردشگری به ویروس کرونایی انگلیسی مبتلا هستند.  

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو

  سقوط درخت در شهر اسکو  به علت طوفان شدید که از صبح امروز در شهر اسکو‌ شروع شده بود یک اصله درخت تناور سقوط کرد و موجب خسارت گردید.  این حادثه در روبروی ساختمان فرمانداری شهرستان اسکو‌ به وقوع پیوست و یک دستگاه خودرو سواری پیکان کاملا آسیب دید.  کارکنان خدمات شهری شهرداری و آتشنشانی […]

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

  مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند) سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت هشت نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و اسکو، خبر داد. وحید شادی‌نیا ضمن هشدار نسبت به افزایش مسمومیت‌ها با گاز مونوکسید کربن طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: به دنبال بارش […]

آخرین مطالب

پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا

‍پایان روز دوم نام‌نویسی از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا مهندس رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو در تشریح ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای  بخش‌های مرکزی وایلخچی: در مجموع دو روز از تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستایی؛ ۹ نفر نام‌نویسی کردند که ۴ نفر از بخش مرکزی […]

رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی اسکو

فرماندار اسکو از رفع تصرف ۱۶۷ هزار مترمربع از اراضی این شهرستان با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی اسکو در یک سال گذشته خبر داد. بابک رضی منش در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از […]

افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد

فرماندار شهرستان اسکو خبر داد؛ افزایش تعداد مبتلایان به کرونای انگلیسی به ۱۸ مورد ۲۹۰ نفر تماسنزدیک مبتلایان به کرونای انگلیسی شناسایی و از آنان تست گرفته شده و هم اکنون در قرنطینه هستند ۳نفر در شهر اسکو‌ ،۸نفر در شهر سهند ،۷نفر در روستاهای محور گردشگری به ویروس کرونایی انگلیسی مبتلا هستند.  

سقوط درخت در شهر اسکو

سقوط درخت در شهر اسکو

سقوط درخت در شهر اسکو  به علت طوفان شدید که از صبح امروز در شهر اسکو‌ شروع شده بود یک اصله درخت تناور سقوط کرد و موجب خسارت گردید.  این حادثه در روبروی ساختمان فرمانداری شهرستان اسکو‌ به وقوع پیوست و یک دستگاه خودرو سواری پیکان کاملا آسیب دید.  کارکنان خدمات شهری شهرداری و آتشنشانی […]

مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند)

مسمومیت ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و شهرستان اسکو(شهرسهند) سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مسمومیت هشت نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در تبریز و اسکو، خبر داد. وحید شادی‌نیا ضمن هشدار نسبت به افزایش مسمومیت‌ها با گاز مونوکسید کربن طی ۴۸ ساعت گذشته، اظهار کرد: به دنبال بارش […]

افزایش نگران کننده کرونای انگلیسی در اسکو!/ کندوان سفر نکنید

افزایش نگران کننده کرونای انگلیسی در اسکو!/ کندوان سفر نکنید

افزایش نگران کننده کرونای انگلیسی در اسکو!/ کندوان سفر نکنید ▫️فرماندار اسکو از تشخیص هشت مورد ابتلا به کرونای انگلیسی در شهرستان اسکو خبر داد. فرماندار اسکو هشدار داد: سرازیر شدن مسافران نوروزی می تواند وضعیت پایدار شهرستان را به مرز هشدار برساند فرماندار اسکو از تشخیص #هشت_مورد ابتلا به #کرونای_انگلیسی در شهرستان اسکو خبر […]

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود  براساس قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می‌شود و این کار به منظور استفاده […]

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ٧ خود جزییات و چگونگی ثبت نام الکترونیک داوطلبان انتخابات شوراهای شهر را تشریح کرد.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ٧ خود جزییات و چگونگی ثبت نام الکترونیک داوطلبان انتخابات شوراهای شهر را تشریح کرد.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ٧ خود جزییات و چگونگی ثبت نام الکترونیک داوطلبان انتخابات شوراهای شهر را تشریح کرد. متن کامل  این اطلاعیه به شرح زیر  است: بسم الله الرحمن الرحیم اطلاعیه شماره (۷) ستاد انتخابات کشور به آگاهی عموم ملت شریف ایران اسلامی می¬رساند، پیرو اطلاعیه¬ی شماره ۶، ثبت نام از داوطلبان […]

تشدید بازرسی ها و برخورد بامتخلفین در آستانه سال جدید

تشدید بازرسی ها و برخورد بامتخلفین در آستانه سال جدید

تشدید بازرسی ها و برخورد بامتخلفین در آستانه سال جدید  حضرتی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اسکو در گفت و گو با اوشکایا افزود :با توجه به بازرسی ها مداوم انجام شده در سطح شهرستان موفق به کسب مقام اول استان شدیم. عملکرد بهمن ماه و ۱۱ ماه این اداره در مقایسه با […]

فروشگاه سایت

گالری فیلم

گالری عکس